სპეციალური მოვლა

შრატები, კაფსულები – საუკეთესო საშუალებებია დაღლილი და გაუფერულებილი კანის აღსადგენად თვალების ირგვლივ.