მთავარი
წითელი წყალმცენარე
წითელი წყალმცენარე
წითელი წყალმცენარე
Furcellaria lumbricalis

Furcellaria lumbricalis არის წითელი ფერის წყალმცენარე, რომელიც იზრდება წყალმარჩხობის კლდეებზე და განსაკუთრებით ხშირად გვხვდება ცივ ჩრდილოეთ სკანდინავიის სანაპიროზე. გამძლე, ამტან წითელ წყალმცენარეებს, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც კარაგენანი, აგარ აგარი ან «კიბორჩხალას სარეცელი», აქვთ მოქცევის დროს და მშრალ პირობებში გადარჩენის უნარი, რეჰიდრატაციის ჩინებული შესაძლებლობების წყალობით. წითელ წყალმცენარეებს აქვთ ჰიგროსკოპიული თვისებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ადვილად იზიდავს და ინარჩუნებს ტენიანობას, რაც მას შესანიშნავ ინგრედიენტად აქცევს, რომელიც ხელს უწყობს კანის კვებას, წყლით გაჯერებას, დარბილებას და ტონიზირებას.

Key Benefits
  • კანის ტონიზირება და დარბილება.
  • ეხმარება გაუწყლოებული კანის დატენიანებას და წყლით გაჟღენთას.
Furcellaria lumbricalis შეიცავს სტრუქტურულ პოლისაქარიდს ფურცელერანს, რომელიც ხელს უწყობს დეჰიდრატირებული კანის აღდგენას მისი ჰიგროსკოპიული და გელწარმომქმნელი თვისებების წყალობით..