გრძელი საყურე-თავთავი Tassel (ტესელ)გრძელი საყურე-თავთავი Tassel (ტესელ) გრძელი საყურე-თავთავი Tassel (ტესელ)
შეზღუდული გამოშვება
საჩუქრები

გრძელი საყურე-თავთავი Tassel (ტესელ)

41065
36,49 GEL
მასალა: ლითონი. სიგრძე: 8 სმ.
;