გლუვი ტუჩის საცხი GG Iconic (ჯორდანი გოულდ იქონიქ)
შეზღუდული გამოშვება
Giordani Gold

გლუვი ტუჩის საცხი GG Iconic (ჯორდანი გოულდ იქონიქ)

  • დაბურული ვარდისფერი
  • ვარდისფერი მარჯანი
  • მუქი ვარდისფერი
  • წითელი